Kto to jest Notariusz i co robi Notariusz.

Notariusz, często zwany również rejentem (pochodzi od słowa regent, czyli uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – osoba wyznaczona przez ministra sprawiedliwości. Notariusz jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.

Notariusz za swoje działania pobiera opłatę nazywaną taksą notarialną. Wysokość tej opłaty jest ustalana zgodnie z rozporządzeniem ministra. Wielkość opłaty jest uzależniona od rodzaju czynności oraz wartości przedmiotu czynności notarialnej.

Wymagane do sporządzenia czynności notarialnej dokumenty powinno się przekazać do kancelarii notarialnej przed umówionym wcześniej terminem dokonania czynności, aby umożliwić szczegółową ich analizę. Wcześniejsza analiza dokumentów pozwoli na bezpieczne i sprawne sporządzenie czynności notarialnej.

Jakie dokumenty należy złożyć do rejenta

Dokumenty należy złożyć w oryginale. Notariusz Koszalin przeprowadzi analizy ich prawidłowości, oceni także, czy stanowią wystarczającą podstawę sporządzenia czynności. Dzięki dogłębnej analizie przedstawionych dokumentów notariusz może, w myśl art. 80 ustawy Prawo o notariacie, czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej. Przedstawiona powyżej procedura czynności notarialnej daje gwarancję rzetelnego spełnienia oczekiwań Klientów.

Comments are closed.